Bilder

En av alla skisser under Dan Andersson turnén.

Bilder: Åke Franzén

Repetitionsarbete på Mjölnarholmen

Regissör Joakim Engstrand

Skiss för Jungman Jansson.